Ben je nieuwsgierig om te ontdekken welke competenties je de laatste jaren voornamelijk hebt ontwikkeld bij de scouts? Wil je weten hoe je die competenties kan benoemen en beschrijven, en hoe ze te benutten voor je toekomstige projecten en in je zoektocht naar een baan? Wat nu volgt zal je interesseren!

Nieuwsgierig? Maak je competentiebalans op

Wat is dat Scout Leader Skills?

Les Scouts en de Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben Scout Leader Skills ontwikkeld, een instrument waarmee hun 25.000 vrijwillige  leiders en verantwoordelijken de stand van zaken kunnen opmaken wat hun competenties betreft verworven tijdens hun scoutsengagement, en waarmee ze beter kunnen begrijpen en kunnen bepalen hoe die competenties aan te wenden in hun persoonlijke en beroepsmatige projecten. Deze competenties zijn interpersoonlijk, functioneel of gelinkt aan attitudes. Ze zijn wat men vandaag de competenties van het type soft skills’ noemt, in tegenstelling tot de hard skill’-competenties die veeleer theoretisch of technisch van aard zijn.

Waarom?

Scout Leader Skills speelt in:

  • op de huidige context van progressieve erkenning van vrijwilligerswerk en het niet-formele onderwijs en de valorisering van competenties van het type soft skill;
  • op de vaststelling dat wij als leiders niet altijd beseffen welke competenties we verwerven tijdens ons vrijwilligersengagement;
  • vooral op de wens om jou, scoutsleider of verantwoordelijke, te bedanken voor de gemiddeld 600 uur die je jaarlijks besteedt aan de ontplooiing van kinderen en adolescenten binnen de scoutsbeweging, en aan nog zo veel meer.

Hoe?

Scout Leader Skills heeft de vorm van een vragenlijst die verwijst naar situaties in de leiding die je kent en die je helpt je persoonlijke profiel te definiëren. Je kan deze balans jaarlijks opmaken, zodat het een instrument van persoonlijke progressie wordt.

Opgelet!Om je competentiebalans te kunnen opmaken moet je sinds ten minste één jaar leider zijn (een kamp als leider hebben meegemaakt), zodat je voldoende ervaring bezit waarop je kan bogen om op de vragen te antwoorden.